Görev Tanımlarımız ve Sorumluluklarımız Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020

Görev Tanımlarımız ve Sorumluluklarımız
Görev ve Sorumluluklar Özet

 1. Bakanlık merkez birimlerinde bulunan bilgisayar ve çevre birimlerinin ilk kurulum, bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlamak.

 2. Tamir ve bakım yapılacak donanımları teknik olarak değerlendirmek ve teknik servis raporu hazırlamak,

 3. Yedek parça değişimi ve mümkün olanların tamir ve bakımını yapmak.

 4. Yetkili teknik servise tamir ve bakım için gidecek donanımların sevkiyatını sağlamak.

 5. Kullanıcıların (Telefon, Eposta, Arıza Bildirim Sistemi veya Resmi Yazı ile) bildirdikleri donanım ve internet sorunlarını gidermek veya bu sorunları takip ederek ilgili teknik destek personeline yönlendirip sorunun giderilmesini sağlamak.

 6. Kullanıcı bilgisayarlarına Bakanlık politikalarına uygun işletim sistemi yüklenmesi, yazılım (Offıce, Anti virüs vb.) kurulması, kaldırılması ve bilgisayarların etki alanına dahil edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 7. Arızaların giderilmesi esnasında ihtiyaç duyulan malzemelerin tespit edilmesini sağlamak.

 8. İhtiyaç duyulan bilişim donanımlarının teknik şartnamelerini hazırlamak, gerekli kontrollerini yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek.

 9. Bilgisayar ve çevre birimleri ürünlerinin muayene ve kabullerini yapmak.

 10. Bakanlık merkez kampüs ve ek birimlerden gelen ağ kablolamasına yönelik talep ve arızaları değerlendirmek, gerekli tedbirin alınmasını sağlamak.

 11. Makamdan gelen dokümanların dijital baskı ve ciltleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 12. Arızalı disklerin ve hurdaya ayrılacak bilgisayarların arızalı ve teknolojileri çok eski olan disklerinin imhasını gerçekleştirmek.

 13. Güvenli veri silme, disk klonlama ve hash değeri alma işlemlerini yapmak.

 14. Merkezi yazıcıların çalışmasını sağlamak ve kullanıcılara yazıcılar ile ilgili destek vermek.

 15. Konferans, toplantı ve etkinliklerde görüntüleme sistemlerine operatörlük yapmak ve video konferanslarda moderatörlük yapmak.

 16. Birime ait iş süreçlerini belirlemek, güncellemek, bu iş süreçleri ile ilgili politika, prosedür ve formları hazırlamak.

 17. Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)
GÖREV/İŞ UNVANI

Bilişim Teknik Destek Birimi Birim Sorumlusu

BAŞKANLIK/BİRİM

Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanlığı

GÖREVİN/İŞİN KISA TANIMI

T.C. Sağlık Bakanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; mevcut yazılım ve donanımların etkin kullanılması ve çıkan sorunların giderilmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.


GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek. (bk. Birim Sorumluları Ortak Görev ve Sorumlulukları)

Bakanlık merkez birimlerinde bulunan bilgisayar ve donanımlarının kurulum, bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlamak.

Kullanıcıların bildirdikleri donanım ve işletim sistemi ve ağ sorunlarını takip edilmesini sağlamak ve ilgili teknik destek personeline yönlendirerek sorunun giderilmesini sağlamak

Tamir ve bakım yapılacak donanımların yedek parçalarının değişimi için tutanak tutulmasını sağlamak ve ilgili birim tarafından temin edilen parçaların değişimlerini sağlamak.

Yetkili servise gönderilecek donanımların sevkiyatını sağlamak ve takip etmek.

Kullanıcı bilgisayarlarına Bakanlık politikalarına uygun işletim sistemi yüklenmesi, yazılım (Office, Anti virüs vb.) kurulması, kaldırılması ve bilgisayarların etki alanına dahil edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Arızaların giderilmesi esnasında ihtiyaç duyulan malzemelerin tespit edilmesini sağlamak.

İhtiyaç duyulan bilişim donanımları için teknik şartname hazırlanmak, gerekli kontrollerin yapmak, onaylamak ve teknik şartname hazırlanması aşamasında danışmanlık hizmeti vermek.

Bilişim donanımlarının ve bilişim hizmetlerinin HEK, kontrol, muayene ve kabul komisyonlarında görev almak

Bakanlık merkez kampüs ve ek birimlerden gelen ağ kablolamasına yönelik talep ve arızaları değerlendirmek, gerekli tedbirin alınmasını sağlamak.

Makamdan gelen dokümanların dijital baskı ve ciltleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Kullanıcılardan Arıza Takip Sistemi (ATS)’ne gelen sorunların çözümünü sağlamak.

Toplantı otomasyonu ve sunum sistemlerine destek verilmesini sağlamak.

Birime ait iş süreçlerini belirlemek, güncellemek, bu iş süreçleri ile ilgili politika, prosedür ve formları hazırlamak.

 

 

 

GÖREV/İŞ UNVANI

Bilişim Teknik Destek Birimi Destek Personeli

GÖREVİN/İŞİN KISA TANIMI

T.C. Sağlık Bakanlığı üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; mevcut yazılım ve donanımların etkin kullanılması ve çıkan sorunların giderilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek.


GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Bakanlık merkez birimlerinin bilgisayarlar ve çevre ürünlerinin kurulum, bakım ve onarımı işlerini yürütmek.

Kullanıcılarının bildirdikleri donanım ve internet sorunlarını gidermek veya ilgililere yönlendirerek ve takibini yaparak giderilmesini sağlamak.

Kullanıcı bilgisayarlarına Bakanlık politikalarına uygun programların (işletim sistemi, office uygulamaları, bakanlık uygulamaları vb.) kurulması, kaldırılması, isimlendirme standardına uygun olarak etki alanına dâhil edilmesi işlemlerini yapmak.

Kullanıcılardan gelen donanım ve altyapı sorunlarının çözümünü sağlamak.

Arıza Takip Sistemini (ATS) takip etmek, çözüm sağlamak.

Makamdan gelen dokümanların dijital baskı ve ciltleme işlemlerinin yapmak.

Birim yöneticisi tarafından istenen şartname hazırlama işinde danışmanlık hizmeti vermek.

Toplantı otomasyonu ve sunum sistemlerine operatörlük hizmeti vermek.

Mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, gelişmeleri takip etmek ve bilgilerini güncellemek.

Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.

Görev alanı ile ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, arşiv oluşturmak ve düzenini sağlamak.

Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon, komite vb. çalışma gruplarında yer almak.

Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak.

Birim ile ilgili veya Tüm Personel Tarafından Bilinmesi gereken BGYS Politikaları, Prosedürleri, Formları, Personel Görev Tanımı ve Teknik Destek Birimi İş Süreçlerini bilmek ve iş süreçlerini bu politika ve prosedürlere uygun olarak yapmak,

İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak.

Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

Bilgi Güvenliği gereklerine uymak.

Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.


Paylaş