Yazıcı Teknik Şartname Örneği Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020

Yazıcı Teknik Şartname Örneği


GENEL HÜKÜMLER

 • İstekliler bu şartnamede özellikleri belirtilen cihazlar ve ürünler için teklif verecektir.
 • İstekliler tarafından üretimi durdurulmuş (End Of Life) ürün teklif edilmeyecektir.
 • İhale konusu cihazların şartnamede yer alan teknik özellikleri karşıladığını ve tüketim malzeme ömürlerini gösteren üretici firma tarafından onaylanmış teknik dokümanlar (katalog, el kitabı, broşür vs.) teklifle birlikte idareye verilecektir. Söz konusu hususlar bu dokümanlarda ayrıntılı olarak işaretlenmiş olacaktır.
 • Teklif edilen cihazların fiş ve prizleri, yurtiçi kullanımına uygun 220-240 V AC ve 50/60 Hz’lik şebeke geriliminde çalışacaktır.
 • Cihazların bağlantısının yapılacağı elektrik ve data prizi idare tarafından hazırlanacaktır. Cihazların asli fonksiyonları ile çalışması için gerekli olan data ve elektrik kabloları, her türlü montaj malzemesi vb. teçhizat yüklenici tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.
 • Teklif edilecek cihazlar aynı üreticiye ait ve üretici ile aynı marka olacaktır. Farklı model ve seri ürünler teklif edilmeyecektir. Ancak üreticinin kendi fabrikalarında ve kendi adına ürettiği farklı markalar teklif edilebilecektir. İstekliler bu markaları üreticinin kendi fabrikalarında ve kendi adına ürettiğini belgeleyecektir.
 • Teklif edilen cihazlar toplama (OEM) parçalardan oluşturulmayacak, teklif edilen ürünler ve tüm bileşenleri üreticinin orjinal ürünlerinden (yazılım ve kartlı sistem bileşenleri hariç) olacaktır.
 • İhale konusu donanımları oluşturan tüm parçalar ambalajında, orjinal, kullanılmamış ve yenileştirilmemiş olmalıdır. Cihazlarda kırık, çatlak, çizik, boya hatası olan veya deformasyona uğramış hiçbir parça bulunmayacaktır.
 • Teklif edilen yazıcıların üzerinde orjinal ya da sonradan monte edilen bir cep bulunacak, bahse konu cep içerisinde ilgili cihaza ait bakım işleme kartı, Türkçe kolay kullanım talimatı ve Türkçe kullanım kılavuzu (User Manual) bulunacaktır.
 • Teklif edilen bütün cihazlarda silinmeyen malzemeden yapılmış etiketler üzerinde ürün kodu, seri numarası vb. ürüne ait kimlik bilgileri bulunacaktır.
 • Teklif edilen bütün cihazlar için CE standardı deklarasyonu olacaktır. CE işareti/etiketi, cihazların üzerinde bulunacaktır. CE standardı deklarasyonu ihale dokümanları arasında idareye teslim edilmelidir.
 • Teklif edilen yazıcılarda Energy Star uyumluluğu olacaktır. Bu uyumluluk Energy Star organizasyonunun internet sitesinde (http://www.eu.energystar.org veya http://www.energtstar.gov ) veya üreticinin internet sitesinde veya ürün kataloğundan alınan Türkçe ve/veya İngilizce Energy Star uyumluluğu çıktı belgesi olacaktır. Energy Star etiketi/işareti cihazların üzerinde bulunacaktır. Energy Star uyumluluğu belgesi ihale dokümanları arasında idareye teslim edilmelidir.
 • Teklif edilen bütün yazıcılar için RoHS standardı belgesi olacaktır. RoHS standardı belgesi ihale dokümanları arasında idareye teslim edilmelidir.
 • İhalede teklif edilen ürünlerin üretici firmalarının Türkiye’de irtibat büroları veya tam yetkili temsilcilikleri bulunacaktır. Bununla ilgili belgeler, teklifle birlikte teslim edilecektir.
 • İsteklilerin veya isteklilerin teklif edecekleri ürünün üreticisinin / markanın Ankara’da yetkili teknik servisi bulunacaktır. Yetkili teknik servisi olduğunu gösterir belgeler, teklifle birlikte teslim edilecektir.
 • İsteklilerin veya isteklilerin teklif edecekleri ürünün üreticisinin / markanın, ihale tarihinde geçerli olmak üzere TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. Bununla ilgili belgeler, teklifle birlikte teslim edilecektir.
 • Garanti süresince yüklenicinin veya ürünün üreticisinin/markanın teknik ofis ve servis ağı hizmetleri devam edecektir.
 • Teklif edilen tüm donanımlar için üretici firma garantisi verilecektir. Buna ilişkin belgeler, istekli tarafından verilen teklifle birlikte teslim edilecektir.
 • Teklif edilen tüm donanımlar için en az 10 yıl boyunca yedek parça temin edileceği, üretici firma tarafından taahhüt edilecektir. Buna ilişkin belgeler, istekli tarafından verilen teklifle birlikte teslim edilecektir.
 • Teklif edilen yazıcıların ömürlü parçalarının üretici tarafından onaylı teknik dokümanlarda belirtilen ömür süreleri yüklenicinin teklifi ekinde idareye teslim edilecektir.
 • Yüklenici, kendisine yapılacak bildirimlere esas e-posta adresini, teklifi ekinde belirtecektir. İşin başlangıcından garanti süresinin sonuna kadar geçecek sürede, yükleniciye yapılacak tüm bildirimler (yasal veya sözleşme ve eklerinde yer alan hükümler gereği, yazılı veya bir başka yolla bildirimi zorunlu tutulan konularda, daha sonra süresi içinde usulüne uygun bir şekilde bildirim yapmak kaydıyla) söz konusu e-posta adresi veya tebligata esas resmi yazışma adresine posta vasıtasıyla yapılabilecektir.
 • Teklif edilen tüm cihazlarla birlikte verilen/kullanılacak her türlü sarf malzeme, ömürlü parça ve yedek parça tamamen orjinal olacaktır.
 • Yüklenici firma idarenin genel çalışma kurallarına, bilgi güvenliği talimatlarına eksiksiz uyacak ve çevre sağlığı ile ilgili önlemleri alacaktır.
 • Yazıcıların çalışması için ihtiyaç duyulan her türlü yönetici, süper kullanıcı vb. hesap bilgileri (parolalar dâhil) kurulumlar sonrasında idareye teslim edilecektir. Bu kullanıcılara ait parolalar, idare tarafından değiştirilebilecektir.
 • İstekliler teklif edecekleri tüm ürünlerin marka/model bilgilerini teklif ekinde sunacaktır.

·      ÇOK FONKSİYONLU YAZICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 • Teklif edilen yazıcılar laser veya led teknolojisine sahip olmalıdır.
 • Teklif edilen yazıcılarda en az 7” renkli dokunmatik Türkçe arayüzlü kontrol paneli bulunmalıdır.
 • Teklif edilen yazıcılarda işlemci hızı en az 1.0 GHz olmalıdır.
 • Teklif edilen yazıcılarda 10/100/1000 BaseT kablolu ağ bağlantısına sahip olmalıdır. Ağ üzerinden yazdırma yapabilme özelliği bulunmalıdır.
 • Teklif edilen yazıcılar TCP/IPv4/IPv6, SMB, LPD, IPP, SNMP (versiyon 3), https network protokollerini desteklemelidir.
 • Teklif edilen yazıcıların kaset ünitelerinden A3-A5 ve arasındaki kâğıt boyutlarında baskı yapılabilmelidir.
 • Teklif edilen yazıcılarda en az 100 sayfa A3-A6 ve arasında bulunan kâğıt boyutlarında yazdırma yapabilecek çok amaçlı elle besleme tepsisi bulunmalıdır.
 • Teklif edilen yazıcıların kasetlerinin herhangi birinde A4 kâğıt bittiğinde, diğer kasetlerden otomatik olarak kâğıt beslemeye devam etme özelliği bulunmalıdır. Otomatik kâğıt besleme özelliği kurulumda aktif hale getirilmelidir.
 • Teklif edilen yazıcılarda elektronik harmanlama özelliği bulunmalıdır.
 • Teklif edilen yazıcılara https web arayüzünden yönetici girişi yapılarak bağlanılabilmeli ve bu arayüzden temel aygıt ayarları (yazıcı, tarayıcı, ağ, güvenlik), aygıt durum ve sayaç bilgileri görüntüleme ve adres defteri işlemleri yapılabilmelidir.
 • Teklif edilen yazıcılar, yazdırma işleminin tamamlanmasını takiben, sabit disklerindeki verileri otomatik olarak güvenli silme (wipe) yapabilmelidir.
 • Teklif edilen yazıcılar Windows Server 2008 ve üzeri, Windows 7 ve üzeri, MacOsX 10.9 ve üzeri, Linux (Pardus 17.3) işletim sistemleri ile uyumlu olmalı ve ilgili sürücüleri beraberinde verilmelidir. 
 • Teklif edilen yazıcılar 600 dpi x 600 dpi yazdırma çözünürlüğünde baskı yapılabilmelidir.
 • Teklif edilen yazıcılar otomatik çift yönlü yazdırma yapabilmelidir.
 • Teklif edilen yazıcılar PCL 6 ve PS3 yazdırma dillerini desteklemelidir.
 • Teklif edilen yazıcıların uyku modundan çıkma süresi en fazla 30 saniye olmalıdır.
 • Teklif edilen yazıcılar USB bellekten doğrudan yazdırma yapabilmelidir.
 • Teklif edilen yazıcılar mobil cihazlardan yazdırmayı (İOS, Android) desteklemelidir. 
 • Teklif edilen yazıcıların otomatik çift yönlü doküman besleyicisi (ARDF ünitesi) veya cam ünitesi üzerinden kopyalama yapılırken %25 ile %400 arasında %1 ile adımlayabilen küçültme ve büyültme (zoom) yapılabilmelidir.
 • Teklif edilen yazıcılar 600 dpi x 600 dpi çözünürlüğünde kopyalama yapabilmelidir. 
 • Teklif edilen yazıcılar en az 200 dpi x 200 dpi ile 600 dpi x 600 dpi ve arasındaki çözünürlükte renkli tarama yapabilmelidir.
 • Teklif edilen yazıcılarda USB belleğe tarama yapabilme özelliği olmalıdır.
 • Teklif edilen yazıcılarda, yapılan taramayı kendi başına (standalone) veya güvenli yazdırma yazılımı ile entegre çalışırken e-posta gönderme özelliği olmalıdır. E-posta işlemleri için standart SMTP protokolü ve portları kullanılmalıdır.
 • Teklif edilen yazıcılar JPEG, TIFF, PDF tarama formatlarında tarama yapabilmelidir. 
 • Teklif edilen yazıcılar; renkli yazdırma, fotokopi ve tarama fonksiyonlarına sahip olmalıdır.
 • Teklif edilen yazıcılar dakikada en az (A4) 45 (ppm) sayfa hızında yazdırma ve fotokopi yapabilmelidir.
 • Teklif edilen yazıcılarda en az 3 GB ram bellek ve 250 GB sabit disk bulunmalıdır.
 • Teklif edilen yazıcılar hazırda bekleme modunda iken ilk kopya çıkış süresi siyah baskı yaparken en fazla 6,4 saniye, renklide en fazla 8 saniye olmalıdır.
 • Teklif edilen yazıcıların otomatik çift yönlü doküman besleyicisi (ARDF ünitesi) en az 100 sayfalık (A4 80gr/m²) doküman kapasiteli olmalı ve çift taraflı renkli kopyalama ve tarama yapabilmelidir.
 • Teklif edilen yazıcılarda toplamda en az 2000 sayfa A4 (80g/m²) kâğıt kapasiteye sahip en az 4 adet kaset ünitesi olmalıdır.
 • Teklif edilen yazıcıların kaset ünitelerinden en az iki tanesinden A3-A5 ve arasındaki kâğıt boyutlarında baskı yapılabilmelidir.
 • Teklif edilen yazıcıların kaset ünitelerinden en az 60-256 gr/m², çift taraflı olarak en az 64-169 gr/m² arasındaki ağırlıklarda kâğıtlara baskı yapılabilmelidir.
 • Teklif edilen yazıcıların çok amaçlı elle besleme tepsisinden en az 60-300 gr/m² ve arasında bulunan ağırlıklardaki kâğıtlara baskı yapılabilmelidir.
 • Teklif edilen yazıcıların aylık baskı kapasitesi renkli yazıcıda en az 150000 (yüzellibin) olmalıdır.
Paylaş