Pardus Sağlıkta Projesi Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020

Pardus Sağlıkta Projesi

T.C.

 SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı

MERKEZİ YÖNETİMLİ PARDUS GÖÇ SÜRECİ1-            AMAÇ:

 

Sağlık Bakanlığı Merkez Birimlerinde PARDUS işletim sistemine geçiş (GÖÇ) yapması uygun olan istemcilerin, merkezi yönetim sistemine dahil edilerek geçiş sürecinin planlı ve aşamalı olarak göç ettirilmesidir.

 

2-            KAPSAM:

 

Geçiş sürecinin kapsamı Sağlık Bakanlığı Merkez Birimleridir.

 

3-            GEREKÇE:

 

Açık kaynak işletim sistemlerine geçiş için gerekli sistemlerin ve ürünlerin tıpkı lisans ücreti ödemek zorunda olduğumuz sistemler gibi merkezi yönetiminin mümkün hale gelmesi, bakanlık uygulamalarımızın web tabanlı hale getirilebilmesi için gerekli çalışmaların büyük oranda tamamlanması, donanım standartlaşması yönünde çalışmalarımız(Kat Yazıcıları ve Yazdırma Yazılımı) ve yetişmiş insan gücünün bulunmasının yanı sıra yerli işletim sistemimiz olan PARDUS’un son kullanıcı alışkanlıklarına yakın arayüz ve kullanım kolaylığı sağlaması geçiş için gerekli koşulların uygun hale geldiğini göstermektedir.

4-            ÇIKTILARIMIZ ve BAŞARI ÖLÇÜTLERİMİZ

Merkezi Yönetimli PARDUS Göçünün başarılı olmasının ölçütü;

·       Merkezi kullanıcı yönetimi, güncelleme yönetimi ve merkezi işletim sistemi yönetimi yapabilen bir sistemin kurulabilmesi,

·       Libre Office ürün dağıtımı yapılarak kullanım alışkanlığı kazandırılması,

·       Bakanlık merkez birimlerinde kullanıcı profili oluşturma çalışması yapılarak Windows kullanma zorunluluğu (bağımlılığı) olmayan kullanıcıların belirlenmesi,

·       Donanım analizi, uygulama analizi ve kullanıcı alışkanlıklarının analizinin yapılması,

·       Göç ettirilmesine karar verilen istemcilerin PARDUS işletim sistemine geçişinin tamamlanması,

çıktılarımız ve başarı ölçütlerimizdir.


5-            YÖNTEM ve PLANLANAN AŞAMALAR

a-            Merkezi Yönetimli Pardus Göçü Proje ekibinin teşkil edilmesi,

b-            Linux teknik eğitimi, Linux Sistem yönetimi ve Farkındalık eğitimlerinin yapılması,

c-            Test ortamlarının hazırlanması ve PR çalışmasının yapılması,

d-            Merkezi Yönetim Sistemi çözümlerinin POC edilmesi,

e-            Envanter Çıkartılması ve Ön Analiz Çalışması yapılması,

f-              Kullanıcı Profili belirleme çalışmasının yapılması,

g-            Donanım ve Uygulama Analizinin yapılması,

h-            Pardus dağıtımı için imaj hazırlanması,

i-        Pardus Göçü tamamlan kullanıcıların gözlemlenmesi ve destek verilmesi,

6-    SÜRE ve İŞ AKIŞ ŞEMASI


7-    KAYNAK

a-   İnsan Kaynağımız

M. Fatih ULUÇAM - Proje Yöneticisi (Özgeçmişi)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden 1997'de mezun oldu. Yüksek lisansını 2006 yılında bitirdi. Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri Araştırma ve Uygulama Merkezinde 1997 yılında göreve başladı. 1999 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezinde müdür yardımcısı olarak, 2005 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında network sorumlusu olarak, 2008-2011 yılları arasında Batman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2012 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen Sistem Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Dairesi Başkanı olarak görevini sürdürmekte olan ULUÇAM, İngilizce ve Arapça bilmektedir.


Ahmet ALTUNTAŞ - Proje Sorumlusu (Özgeçmişi)

Selçuk Üniversitesinden mezun. 2006 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında çalışmaya başladı. 2010 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen Bilişim Teknik Destek Birim Sorumlusu olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan ALTUNTAŞ, İngilizce ve başlangıç seviyesinde Arapça bilmektedir.


Aşır DEMİREL - Ekip Lideri (Özgeçmişi)

1998 yılında Halk sağlığı ve Sağlık Bakanlığında Teknik Destek Personeli olarak göreve başladı. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezinde 2006 yılında Kurumu Pardus’e göç projesinde yer aldı. 2006 yılından sonra Pardus ve Ubuntu işletim sistemi dağıtımları üzerinde çalışmalarına devam etti. İstanbul’da Pardus (Linux) eğitimine katıldı. Linux sistem admin 1 ve 2 eğitimlerine katıldı.


Osman Can CENGİZ - Sistem Yöneticisi (Özgeçmişi)

Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun. Web tasarımı ve Kodlama bölümünde eğitimine devam ediyor. 2017 yılından bu yana Sağlık Bakanlığında Destek Personeli. Sistem, sunucu, depolama, sanallaştırma, ağ ve güvenlik konularında uzman 300+300 saat sistem yöneticisi eğitimi(Bilge Adam). İstanbul Pendik Belediyesi Pardus (Linux) eğitimi. Bilge Adam Siber Güvenlik Kursu(80 Saat). Bilge Adam Vmware vsphere install configure manage (30 Saat).Microsoft tarafında MCP-MCSA-MCSE (Sertifikalarım günceldir). LPIC-1 Sertifikası. Open Source, Cloud konularında meraklı. Linux admin 1-2 eğitimlerini aldı.


Abdussamed ERGEN - Sistem Yöneticisi (Özgeçmişi)

Bilişim teknolojileri bölümünden mezun. 2012 yılından bu yana Sağlık Bakanlığında Teknik Destek Personeli. Bilge Adam Sistem Güvenlik ve Network kursu (300 Saat).  Pardus projesi ile ilgili kurumumuzun desteği ile İstanbul’da Pardus (Linux) eğitimi. Bilge adam Siber Güvenlik Kursuna (80 Saat) aldım katıldım. Kali, Parrot, Backos, Linux tabanlı işletim sistemini kullanıyor. Linux admin 1-2 eğitimlerini aldı.


Evren Gökmen ÖZOĞLU - Uygulama ve Analiz (Özgeçmişi)

2012 yılından bu yana Sağlık Bakanlığında Teknik Destek Personeli. Bilgisayar Bakım, Onarım ve İşletim sistemleri desteğinde uzman. Linux admin 1-2 eğitimlerini aldı.


Zekai DOYAR - Uygulama ve Analiz (Özgeçmişi)

Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Ön Lisans alanından mezun. 2019 yılından bu yana Sağlık Bakanlığında Teknik Destek Personeli2007-2019 yılları arasında Büro Makineleri Teknisyenliği yaptı. Bilge Adam Sistem Güvenlik ve Network kursu (300 Saat) aldı. Linux admin 1-2 eğitimlerini aldı.


b-Finansal Kaynak

Yönetimden personel eğitimleri, firmalardan alınabilecek ürünler ve destek hizmetleri ile ilgili bütçe talep edilmiştir.c-
Donanım Kaynağımız

Test süresince idaremizin veri merkezinde olan sanal sunucu hizmetini kullanabilmekteyiz. Ayrıca 2 adet test server, 2 adet yönetilebilir Switch, 1 adet Mobil Modem, 10 adet test bilgisayarı ve test için gerekli çevre birimleri (yazıcı, taracıyıcı, barkod cihazı vb.) mevcuttur.


8-   
MALİYET

a-   İnsan Kaynağı Maliyeti

b-   Eğitim Maliyeti

c-   Zaman Maliyeti

d-   Donanım Maliyeti

e-   Destek Hizmeti Maliyeti

(Maliyetler, ekteki maliyet tablosunda hesaplanmıştır.)

9-    RİSKLER

a-   Merkezi Yönetim Sisteminin Başarılı olmaması

b-   Donanımların uyumlu olmaması

c-   Uygulamaların uyumlu olmaması

d-   Üst yöneticilerin desteğinin alınamaması

e-   İnsan Kaynağının yetersiz olması

f-     Merkezi yönetim sistemine ve Linux işletim sistemlerine destek alınamaması

g-   Projenin öngörülen süre içerisinde bitmemesi

h-    İşletim sistemi güncelleştirmelerinin sürekliliğinin olmaması

(Riskler, ekteki risk tablosunda işlenmektedir.)10-   
SÜRECİN DENETLENMESİ

Merkezi Yönetimli Pardus Göçünün her 30 günde bir hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının kontrol edileceği denetleme ekibi tayin edilecektir.

(Denetleme ekibi pardus web sitemizde belirtilmiştir.)

Proje ekibinin yaptığı çalışmalar günlük olarak Proje sorumlusuna eposta ile bildirilecek ve haftalık faaliyet raporu hazırlanacaktır. Haftalık faaliyet raporları birleştirilerek aylık faaliyet raporu haline getirilip denetleme ekibine gönderilerek mevcut ilerleme hakkında idareye bilgi verilecektir.

(Raporlar düzenli olarak hazırlanmakta ve proje yöneticisine sunulmaktadır.)

Paylaş